Jezik:

Mapa weba

Kako dobiti sredstva IPA fondova?
 Naslovnica  Vizija i Misija  Partnerstvo  Publikacije  O nama  Kontakt 
Vizija i Misija > EU fondovi

RELINK ima više od petnaest godina iskustva u izradi projekta , njegovom financiranju i projektnom menadžmentu. Ako je vaš prijedlog projekta odobren od procjenitelja pri Europskoj komisiji, možemo organizirati i upravljati vašim projektom. Pristupanje EU fondovima sastoji se od slijedećih komponenti:


Monitoring i informacije – poziv na dostavu ponuda i prijedloga

Kako  pristupiti EU fondovima? Europska je zajednica postavila instrument pretpristupne pomoći (IPA) za regiju Zapadnog Balkana. Zemlje jugoistočne Europe imaju različite statuse unutar programa proširenja Europske unije. Hrvatska je država kandidatkinja za EU te joj je dostupno svih pet komponenti IPA strukture.

Pet različitih komponenti čini IPA strukturu, uz drugačije kriterije za EU kandidate i potencijalne EU kandidate. Uključeni su još i dodatni programi za regiju poput “Susjedstvo i partnerstvo” (OP Mediteran, Nova nezavisna država), OP Adriatic i program za jugoistočnu Europu.

EU strukturalni fondovi sadrže istraživački i razvojni program FP7. Strukturalni su fondovi isključivo za države članice EU, sa više od 60 različitih programa EU fondova. Suma od 900 milijardi € osigurana je za razdoblje od 2007.-2013. godine. Za vanjske programe pomoći, uključujući i IPA, osigurano je pak 75 milijardi €.

Monitoring i prikupljanje informacija o mnogobrojnim EU programima i pozivima na dostavu ponuda i prijedloga kompleksan je proces koji oduzima previše vremena. Upravo vam RELINK može pomoći da posebnim planom monitoringa i prikupljanja informacija bitno olakšate taj proces.

RELINK će osigurati kompletan strateški plan te vas povezati sa fondovima poput fonda Nordijskog ministarstva vanjskih poslova te IFU, NORFUND, NIB/NOPEC. Strateški plan pomoći će vam, kao javnom upravitelju fonda, da razumijete prepreke i prilike za vaš projekt.


Identificiranje i pronalaženje partnera za vaš projekt

Ukoliko želite pokrenuti projekt koji uključuje lokalne ili europske partnere u jugoistočnoj Europi, RELINK je prava poslovna platforma sa kćerinskim organizacijama u Srbiji i Bosni i Hercegovini, koja vas povezuje sa snažnom mrežom u nordijskim državama članicama EU i idealnim partnerima za vaš projekt. Povezuje vas i s donositeljima odluka i ambasadorima dobre volje, uključujući i lobiranje pri institucijama Europske zajednice, lokalnih vlasti i vlade kako bi se dobila maksimalna podrška za vaš projekt.

RELINK će putem EuropeAid baze podataka partnera, uspostavljene mreže u regiji, putem veza s veleposlanstvima nordijskih zemalja, Nordijske trgovinske komore i privatnog sektora te  investicijske okoline nordijskih zemalja identificirati i pronaći najboljeg partnera za vas.

Pronalaženje i povezivanje s partnerima mora se provesti u ranoj fazi projekta, obično oko godinu dana prije samog početka realizacije projekta te svakako prije slanja prijave Europskoj uniji, što se zasniva na Memorandumu o suglasnosti, odnosno ugovoru između partnera. RELINK olakšava čitav proces kao posrednik i pregovarač u procesu pronalaženja i povezivanja.

Kao upravitelj javnog fonda, imat ćete jakog regionalnog partnera, koji će osigurati da se svi aspekti, formalnosti i prilike realiziraju na transparentan način, prije no što izradite projekt koji želite prijaviti za neki od dostupnih EU fondova.


Izrada projekta i ispunjavanje prijave

Kako bi izrada projekta bila uspješna, prijava za poziv na dostavu za javne ponude – objavljenog prema odluci EU državnih tijela, ili  za poziv na dostavu prijedloga – prema ideji samog  kandidata, moraju biti sastavljene prema uvjetima koje postavljaju EU fondovi.

Definiranje projekta na osnovu logičke matrice (Logframe) u ciklusu projektnog menadžmenta, dio je procesa – kao i priznati instrumenti projektnog menadžmenta, poput PRINCE2™ metode, razumijevanje participativnih sastavnica, definiranje ključnih sastavnica, poput osjetljivih pitanja (vezano uz opća ljudska prava i prava posebnih društvenih skupina), profil korisnika, partnerstva zasnovana na realnim potrebama i problemima. Sve navedeno zahtijeva inovativan pristup u programiranju, sastavljanju prijave i projektnom menadžmentu.

RELINK će se pobrinuti da vaš projekt i prijava budu artikulirani, konkretni, te da djelotvornost, suvislost, kratkoročni rezultati i dugoročni učinak projekta budu prikazani na učinkovit i jasan način.

Tijekom čitave faze projekta EU posjeduje projekt. Cilj je održivost, korisnost te doprinos civilnom društvu i procesu proširenja EU. Ovo znači da prava intelektualnog vlasništva, posjedovanje i financijska pravna pitanja partneri i EU moraju riješiti prije samog pokretanja projekta. RELINK u ovoj osjetljivoj fazi projekta djeluje kao posrednik.


Projektni menadžment  kada je vaš projekt odobren

Projekt ili program financiran iz EU fondova zahtijeva minimalno 2-5 partnera. Tipični IPA projekt imao bi najmanje jednog partnera iz države članice EU te nekoliko njih iz država kandidatkinja ili potencijalnih kandidatkinja za Europsku uniju.

Jedan od partnera mora biti projektni menadžer (koordinator) za čitav projekt te mora odgovarati Europskoj uniji, potraživati bespovratna sredstva, odgovarati za akcijski plan, budžet za akciju, upravljanje ljudskim resursima i plan plaćanja, potom za planove putovanja i posredovanja, uključujući i izvješća tijelima Europske unije.

RELINK vam pruža podršku u vidu projektnog menadžmenta, uključujući administraciju te financijska izvješća temeljena na PRINCE2™  projektnom menadžmentu.


Program“po mjeri” – “Kako pristupiti EU fondovima?”

Program “po mjeri” može pomoći vašem javnom upravitelju fonda kako bi što kvalitetnije razumio logiku funkcioniranja IPA programa – planiranje dokumentacije, uključujući pet komponenti godišnjeg akcijskog plana IPA programa, prekograničnu suradnju, transnacionalne i interregionalne programe te EU operativne programe.

RELINK će program “po mjeri” održavati na osnovu regionalnog plana ili kao tečajeve zasnovane prema vašim glavnim aktivnostima, potrebama te profilu sudionika. Lokalne vlasti i donositelji odluka također mogu biti pozvani , kako bi se učvrstila lokalna baza za vaš projekt.

Svi članovi tima mogu se uključiti i poboljšati učinkovitost u izradi projekta te u upravljanju fondom.

Kao mala ili regionalna grupa steći ćete prednost organizacijom praktičnog programa usavršavanja , obučavanja, uz korištenje Okvirne logičke analize (LFA) te potpunog ispunjavanja prijave prije samog kraja programa. LFA je danas uvjet za bilo koju EU prijavu. Trajanje programa po mjeri obično je od 2 do 5 dana, ali može se prilagoditi vašim potrebama.

Podmeni


Novosti

 Naslovnica  Vizija i Misija  Partnerstvo  Publikacije  O nama  Kontakt 

Logo

Copyright 2009 Relink IDevelopment by Endora