Jezik:

Mapa weba

JPP - put oporavka
 Naslovnica  Vizija i Misija  Partnerstvo  Publikacije  O nama  Kontakt 
Vizija i Misija > Javno-privatno partnerstvo

 
 
  • Javno-privatno partnerstvo (JPP) jedan je od najboljih načina oporavka nakon globalne financijske krize.
  • Platforma Projekta integriranog razminiranja (IMAP) među prvim je dobrim primjerima JPP-a, u kojem su privatni investitori spremno sufinancirali razminiranje i rekultivaciju obradivih površina u zamjenu za dugoročnu, besplatnu koncesiju državnog zemljišta, u svrhu realizacije poljoprivrednih, energetskih, ekoloških  te razvojnih projekata.
  • JPP, u kontekstu EU pretpristupnih investicijskih fondova (IPA – program vanjske pomoći Europske unije Zapadnom Balkanu) moguća je struktura stimulacije uspješnog modela JPP-a u jugoistočnoj Europi.
  • Interes privatnog sektora dosad je bio malen. Jedan od razloga su vrijeme i sredstva potrebna za sastavljanje projekta i prijavu istog kada se natječaj raspiše, no bez ikakvih jamstava u uspješnost prijave.
  • Drugi bitan razlog smanjenog interesa izjava je o neprofitnosti, koja se može naći u većini projekata financiranih od Europske unije.
  • RELINK razvija investicijski katalog i specifične projekte, bazirane na prethodnim iskustvima s JPP-om u nordijskim investicijskim tvrtkama te s međunarodnim donorima u regiji.
  • Zamisao o JPP-u polako se, ali sigurno razvija na osnovu lanjskog iskustva rada na razvoju diljem svijeta.
  • JPP je ustanovljen kao održivo partnerstvo između javnih organizacija ili institucija i privatnih osoba, kako bi se razvila i podijelila zajednička društvena odgovornost.Europska komisija snažno potiče model JPP-a u procesu širenja EU u regiji.
  • RELINK se specijalizirao u olakšavanju pokretanja JPP projekata i aktivnosti kao posrednik  i poslovni developer, uključujući snažnu mrežu sufinanciranja za humanitarno razminiranje putem Međunarodne zaklade u Ljubljani, Slovenija, temeljenu na odgovarajućem  fondu 1:1€ (eng. matching funds), iza čega slijedi razvoj i ulaganje u očišćeno zemljište.
 

Podmeni


Novosti

 Naslovnica  Vizija i Misija  Partnerstvo  Publikacije  O nama  Kontakt 

Logo

Copyright 2009 Relink IDevelopment by Endora